Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Cruciale grondaankoop in Jipsinghuizen voor EHS Westerwolde

dinsdag 11 februari 2014

De provincie Groningen is erg blij met de aankoop van 6 hectare grond in Jipsinghuizen. Op het totaal van ruim 2500 hectare lijkt het weinig, maar daardoor kan de inrichting van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Westerwolde, die de Ruiten Aa vanaf het Bargerveen tot aan de Dollard moet verbinden, definitief zijn beslag krijgen. Door de omleiding in Jipsinghuizen krijgen inwoners van het dorp en bezoekers een veel aantrekkelijker landschap en hebben ze geen last  van het relatief hogere water

De aankoop betekent dat inwoners van het dorp Jipsinghuizen droge voeten houden. In de plannen met de Ruiten Aa is voorzien dat deze beek om het dorpje heen wordt geleid. Daarvoor was het essentieel om de 6 hectare grond aan te kopen. De onderhandelingen daarover hebben een aantal jaren geduurd, maar zijn nu in goed overleg met de eigenaar afgerond.

Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen is blij dat de  onderhandelingen tot een goed einde zijn gekomen. 'Dit is een cruciale aankoop om de Ruiten Aa van zuid naar noord te verbinden. Zo kunnen we het tempo houden in het realiseren van de EHS in Westerwolde.' Van de 2500 ha EHS in Westerwolde is momenteel ruim 60% ingericht; de resterende (circa) 900 ha wordt in de periode 2014-2017 ingericht.

De inrichting van de EHS in Westerwolde verloopt voorspoedig. Kern van de inrichting is het herstel van het beeksysteem van de Runde en de Ruiten Aa vanuit Drenthe naar Nieuwe Statenzijl, van zuid naar noord dus. De stroming van de beek wordt hersteld, er komt een wat hoger waterpeil en de beek krijgt meer zijn natuurlijke loop. Dat is goed om zowel verdroging van de natuur tegen te gaan als de vismigratie te bevorderen.

(Bron: www.provinciegroningen.nl

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260