Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Deelgebiedscommissie sluit herinrichtingswerk deelgebied Westerwolde af

dinsdag 21 juni 2011

De deelgebiedscommissie Westerwolde van de herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën sloot op 17 juni haar werk officieel af, na 28 jaar. In die tijd is er veel gerealiseerd in het circa 32.500 hectare grote gebied.

Speciaal voor Oost-Groningen en de Drents-Groningse Veenkoloniën werd in 1978 een herinrichtingswet aangenomen. Omdat de herinrichtingswet eind dit jaar wordt afgesloten, stopt de deelgebiedscommissie. Een nieuwe gebiedscommissie Westerwolde zet het werk voort en gaat zich vooral inzetten voor resterende delen van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Dienst Landelijk Gebied voert het secretariaat en heeft de projectleiding, net als bij de deelgebiedscommissie.

In het deelgebied Westerwolde was de opheffing van de stadsmeierrechten in het gebied rondom Ter Apel een belangrijk onderdeel van de herinrichting. De vroegere 1450 stadsmeiers hebben nu de volle eigendom van hun kavels. De huur die zij aan de gemeente Groningen moesten betalen, is afgekocht.

Dankzij de herinrichting is 66 kilometer aan wegen verbeterd of aangelegd. Verder zijn er 32 kilometer fietspaden aangelegd. Ook de waterbeheersing is verbeterd. Het gebied kreeg veel nieuwe beplanting. Er zijn onder andere 1016 nieuwe erfbeplantingen. Ook was er de nodige aandacht voor de natuur. De uitvoering van de EHS is nog in volle gang. Belangrijk voor de landbouw waren de kavelverbeteringswerken.

Geen beschrijving

In het natuurgebied de Hoorndermeeden is een wandelbrug ("hoogholtje") over de Westerwoldsche Aa aangelegd.

In samenhang met de afsluiting van de herinrichting worden de EHS-gebieden De Gaast en Hoorndermeeden officieel geopend. Hier zijn gelijk met de inrichtingswerken voor de natuur en recreatie de dijken langs de Westerwoldsche Aa verbeterd.

Geen beschrijving

De openingshandeling Gaast-Hoorndermeeden in Westerwolde.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260