Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Hoog water in Westerwolde

maandag 09 januari 2012

Door de hevige regenval de afgelopen weken is het jaar 2012 begonnen met  hoge waterstanden in de beken en kanalen van Groningen en de kop van Drenthe. Het is allemaal net goed afgelopen. Met hier en daar wat hulp hebben de dijken het gehouden. De sinds 1998 aangelegde noodbergingsgebieden hebben hun nut bewezen.

Ook in het stroomgebied van de Ruiten Aa was veel hoog water te zien. En ook in dit geval onder de titel “waterberging”. Met de waterberging in de natuurgebieden langs de Ruiten Aa werd het risico van wateroverlast in de landbouwgebieden en bewoonde gebieden in de regio verminderd.
Onderstaande foto’s van vrijdag 6 januari 2012 tonen per deelgebied hoe de natuurgebieden in Westerwolde het water de ruimte gaven.

Smeerling

Alleen aan de rietkragen is het zomerbed van de Ruiten Aa nog te herkennen.

Geen beschrijving

Geen beschrijving
Met wat aangepast schoeisel  kon er bij Smeerling nog wel door het dal gewandeld worden.
Geen beschrijving

Ter Wupping

Het dal van het Oude Lo was over de volle breedte gevuld.
Geen beschrijving

Bij de brug in de Jaskampenweg kon de afvoer nog net in de bedding van de “Graaf Aa” blijven.

Geen beschrijving

Ook bij de Engelkensbrug in de Veelerweg was in beide richtingen veel water te zien.

Geen beschrijving

Wessinghuizen

Geen beschrijving

Bij de Burcht in Wedde lag de wintervoorraad hooi toch niet hoog genoeg.

Geen beschrijving

Hoorndermeeden

De Hoorndermeeden en de Weddermeeden vormden als vanouds een brede overstromingsvlakte. Deze vlakte wordt begrensd door de steilranden van de hoger gelegen omgeving. Dit in tegenstelling tot het verderop gelegen bergingsgebied De Gaast, waar dijken de lager gelegen omgeving moeten beschermen tegen overstroming.

Geen beschrijving
De in 2010 aangelegde wandelbrug verbindt de Hoornder- en Weddermeeden. Maar met deze waterstand zat een rondwandeling er even niet in.

Geen beschrijving

De Gaast

Het is dus maar goed dat deze dijken in De Gaast gelijk met de natuurinrichting in 2010 zijn opgehoogd!!! Ze hebben deze test goed doorstaan.

Geen beschrijving
Geen beschrijving

Nieuwe Statenzijl

Na dagen van te hoge waterstanden in de Dollard kon op vrijdagmiddag 6 januari  bij eb weer  een flinke hoeveelheid water gespuid worden. De gevreesde dijkdoorbraken bleven uit.

Geen beschrijving
De rust van het landschap staat in schril contrast met de opwinding van de mensen.

Geen beschrijving


Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260