Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Informatieavond 29 juni 2015: Kaarten Renneborg - Ter Walslage

dinsdag 07 juli 2015

Op maandag 29 juni 2015 is er een informatieavond in Jipsinghuizen gehouden voor agrariërs in de omgeving van de Ruiten Aa en het grondwaterwingebied bij Sellingen. Het doel van deze avond was tweeledig:

  • 1. te informeren over de mogelijke gevolgen op het grondwater door  de nieuwe inrichting van de Ruiten Aa op landbouwgronden
  • 2. de gevolgen op het grondwater door de voorgenomen stopzetting van de             grondwateronttrekking door het Waterbedrijf Groningen bij Sellingen.  

De presentatie kunt u nalezen. Tijdens deze avond waren diverse  kaarten aanwezig met daarop de gevolgen op het grondwater als gevolg van  de inrichting van de Ruiten Aa (1), het ontbrak echter aan  kaarten met  de gevolgen  op het grondwater door het stopzetten van de grondwateronttrekking in Sellingen (2). Ook ontbrak de kaart waarop deze beide gevolgen gezamenlijk werden getoond.  Tijdens de avond bleek deze tekortkoming in de informatievoorziening,  daarom zijn deze kaarten beide alsnog gepubliceerd op deze site.  

Toelichting op de kaarten:

In de onderstaande te downloaden kaarten is aangegeven wat de veranderingen op het grondwater per scenario zijn. Vanwege de grootte van de bestanden kan het even duren voordat een kaart zichtbaar is. Er zijn drie scenario’s:            

Tijdens de avond is aangegeven dat het algemene uitgangspunt is: “geen nadelige gevolgen  voor derden als gevolg van de inrichtingsmaatregelen van de Ruiten Aa”.

Er is aangegeven dat hiervoor twee criteria gelden, namelijk:

  • een toegestane verhoging van de gemiddeld hoogste grondwaterstanden (GHG) van maximaal 5 cm,
  • in combinatie met een GHG die minimaal  60 cm onder het maaiveld moet blijven  na inrichting.  

GROEN

Op de kaarten is in het lichtgroen aangegeven welke gebieden in de nieuwe situatie een GHG hebben die dieper is dan 60 cm beneden maaiveld. Deze gebieden ondervinden geen nadelige gevolgen door de inrichtingsmaatregelen aan de Ruiten Aa De donkergroene kleur geeft aan welke gebieden in eigendom zijn van een overheids- of natuurinstantie.  

WIT

De witte vlakken geven aan dat de GHG ondieper ligt dan 60 cm beneden maaiveld en hier geen verandering verwacht wordt van de GHG als gevolg van de inrichting van de Ruiten Aa of het stopzetten van de grondwaterwinning of de combinatie van beide.  

GEEL

De gele vlakken geeft aan dat de GHG ondieper ligt dan 60 cm beneden maaiveld en een verandering van de GHG tussen de 5 en de 10 cm.  

ROOD

De rode vlakken geeft aan dat de GHG ondieper ligt dan 60 cm beneden maaiveld en een verhoging van het grondwater van meer dan 10 cm kent. Doordat hogere gronden binnen een perceel ook een lagere grondwaterstand hebben, kan het zijn dat deze gronden wel een effect kunnen verwachten bij een bepaald scenario, maar dat deze door de hogere ligging wel aan de criteria voldoen.     

Opgemerkt  wordt dat de bovengenoemde criteria alleen als vertrekpunt dienen voor eventuele maatregelen ter compensatie, voor die effecten die als gevolg van de  inrichting van de Ruiten Aa zijn ontstaan. De criteria (geel en rood) geven daarmee niet aan dat het per definitie nadelige gevolgen betreft. Binnen een perceel kunnen effecten van voordeel en nadeel elkaar opheffen en dit zal op perceelsniveau 1-op-1 bekeken en besproken worden met de betrokken eigenaren. Voor het plangebied Ruiten Aa zal dit worden geregisseerd door het project Ruiten Aa. Voor de geel en rode gebieden die buiten het inrichtingsgebied van de Ruiten Aa liggen en op de kaart “Plan 6” staan aangegeven kunt u Prolander, namens de Provincie en Waterbedrijf Groningen, benaderen.  

Alle vragen kunt u via deze website kenbaar maken. Het e-mailadres is info@prolander.nl. Telefoonnummer 0592-365260.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260