Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Informatieavond Ter Apel Noord 28 mei

donderdag 22 mei 2014

Op woensdag 28 mei organiseren de gemeente Vlagtwedde en de Gebiedscommissie Westerwolde een informatiebijeenkomst. We nodigen u hiervoor van harte uit. De avond vindt plaats in het Boschhuis te Ter Apel. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Werkzaamheden Gebiedscommissie

De Gebiedscommissie gaat u informeren over de uit te voeren werken in het gebied tussen de voormalige spoorbaan en Ter Wisch ( Ter Apel Noord). Het gaat om het hermeanderen van de Ruiten-Aa en het vergroten van duikers tussen de Roelageweg en Ter Wisch. Belangrijk hierin is het weer vispasseerbaar maken van de Ruiten-Aa tussen de Dollard en het Bargerveen. Daarnaast worden de gronden grenzend aan de Ruiten Aa ingericht voor natuur. De werkzaamheden worden medegefinancierd vanuit het Waddenfonds, de provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s.

Werkzaamheden gemeente

De gemeente heeft  nabij het Klooster, tussen het Ruiten-Aa kanaal en de voormalige spoorbaan, enige recreatieve voorzieningen voorbereid.  De gemeente heeft  werkzaamheden voorbereid om de recreatieve waarde van de bossen nabij het  Klooster te verbeteren. Zoals de aanleg van wandel en fietsbruggen, het beter zichtbaar maken van de Molen-A nabij AGO-dorp (Agostraat) en de Poortweg, het herprofileren van een gedeelte van de Molen-A op een meer natuurlijker wijze alsmede de aanleg van een door menskracht bediende kabelbaan over het Ruiten A kanaal. De financiële middelen zijn op dit moment ontoereikend om de plannen te kunnen financieren. Toch is de gemeente  benieuwd naar uw reacties. Mede op basis van uw reacties zal de volgende stap voorbereid worden.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260