Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Inloopbijeenkomst 30 oktober Ter Apel

vrijdag 17 oktober 2014

De Gebiedscommissie Westerwolde en de gemeente Vlagtwedde nodigen u uit voor een inloopavond over de plannen voor Ter Apel Noord.


Datum: 30 oktober 2014

Tijd: 17.00 - 20.00 uur

Plaats: Bibliotheek Ter Apel, Molenplein 25


De bijeenkomst is een vervolg op de informatieavond van 28 mei. Het plan en de beantwoording van vragen die toen gesteld zijn, kunt u hier nalezen. U kunt de verdere uitwerking van de plannen bekijken. Er zijn medewerkers van de gemeente, het waterschap Hunze en Aa's, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied om een toelichting op de plannen te geven.

De Gebiedscommissie informeert u over de uit te voeren werken in het gebied tussen de voormalige spoorbaan en Ter Wisch (Ter Apel Noord). De gemeente heeft  nabij het Klooster, tussen het Ruiten-Aa kanaal en de voormalige spoorbaan, enige recreatieve voorzieningen voorbereid.  Voor het deel van de Gebiedscommissie gaat het om het hermeanderen van de Ruiten-Aa. Belangrijk hierin is het weer vispasseerbaar maken van de Ruiten-Aa en het inrichten van de aangrenzende gronden voor natuur. Het vergroten van de duikers tussen de Roelageweg en Ter Wisch maakt geen deel meer uit van dit bestek, de duiker onder de Roelageweg wel. De werkzaamheden worden medegefinancierd vanuit het Waddenfonds, de provincie Groningen en het waterschap Hunze en Aa’s.

In het bestek van Ter Apel Noord wordt de hermeandering van de Molen Ae en de brug over de Ruiten Aa meegenomen (onderdeel van de werkzaamheden van de gemeente)

De gemeente heeft  werkzaamheden voorbereid om de recreatieve waarde van de bossen nabij het  Klooster te verbeteren. Deze maatregelen heeft zij gepresenteerd op 28 mei. Het ziet er nu naar uit dat deze werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Voor het betreffende gebied moet het waterschap Hunze en Aa’s een peilbesluit nemen. Zij geeft informatie over de inhoud van het besluit en de bijbehorende procedure.Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260