Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Nieuw natuurgebied boven Ter Apel geopend

vrijdag 16 september 2016

 Aan het lint van natuurgebieden in Westerwolde is onlangs een nieuwe toegevoegd: het gebied boven Ter Apel. In dit gebied van meer dan 100 voetbalvelden groot zijn oude kronkels van de Ruiten Aa hersteld en krijgen vissen weer ruim baan door de aanleg van vistrappen. De waterhuishouding in het gebied is zo geregeld dat de natuur er van profiteert en omliggende landbouwgronden er geen last van hebben. Nieuwe bruggetjes maken het gebied nog aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de gebiedscommissie Westerwolde in opdracht van de provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s.

Het nieuwe natuurgebied is nu een optimale leefomgeving voor onder andere de bever, ijsvogel, dotterbloem en de weidebeekjuffer (libellensoort). Met onder andere geld van Europa en het Waddenfonds zijn de vaste stuwen in de Ruiten Aa vervangen door vistrappen. Hierdoor kunnen vissen makkelijker heen en weer tussen leefgebieden zwemmen, bijvoorbeeld van en naar paaigronden of foerageergebieden. Op diverse plekken zijn oude kronkels van de beek Ruiten Aa hersteld. In de bestaande wandel-, fiets- en ruiterroutes zijn drie nieuwe bruggetjes geplaatst. Voor ruiters is een doorwaadbare plek door de Ruiten Aa gemaakt. Houtwallen in het gebied zijn hersteld. Deze zijn waardevol voor zowel het landschap als voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. De uitvoering van het inrichtingswerk was in handen van Prolander. Staatsbosbeheer beheert het gebied.

Geen beschrijving

Natuurlijker, natter en gevarieerder Het nieuwe natuurgebied is onderdeel van de grootschalige inrichting van natuurgebieden in het beekdal van de Ruiten Aa in Westerwolde. Rondom de ‘levensader’ de Ruiten Aa wordt het gebied natuurlijker, natter en gevarieerder. De beek zelf krijgt waar mogelijk zijn oorspronkelijke kronkelende loop terug. Het hele gebied tussen grofweg Winschoten en Ter Apel maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, het lint van aaneengesloten natuurgebieden in ons land. Sinds 1990 is hier al zo’n 2000 hectare natuurgebied ingericht. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de inrichting van de laatste schakel in het gebied: Renneborg-Ter Walslage (circa 400 hectare).

Vrijdag 16 september werd de oplevering van het nieuwe natuurgebied boven Ter Apel gevierd met een wandelexcursie voor omwonenden en betrokkenen. Gedeputeerde Henk Staghouwer en burgemeester Leontien Kompier plaatsten bij wijze van slotakkoord een ooievaarsnest.

Geen beschrijving

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260