Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Nieuw natuurgebied Ellersinghuizerveld klaar

vrijdag 13 december 2013

De provincie Groningen heeft er een nieuw natuurgebied bij. Op 13 december 2013 is de inrichting van het laatste deel van het Ellersinghuizerveld in Westerwolde feestelijk afgerond door het verbinden van twee waterlopen in het gebied. Het Ellersinghuizerveld is een natuurgebied ter grootte van 400 voetbalvelden (265 hectare). De komende jaren kan zich hier natte natuur met heide ontwikkelen. In het gebied zijn slenken gegraven en houtwallen en een bosbeek hersteld. Ook is er nu ruimte voor berging van overtollig water uit de omringende landbouwgebieden. Het inrichtingsplan is gemaakt door de gebiedscommissie Westerwolde in opdracht van de provincie Groningen.

Gedeputeerde Henk Staghouwer, voorzitter van de gebiedscommissie Westerwolde Leontien Kompier en de terreinbeheerders dhr. Wenning, dhr. Oosting en dhr. Alblas verrichtten de openingshandeling.

Opening Ellersinghuizerveld

Opening Ellersinghuizerveld 13122013

In 2006 was de inrichting van het eerste deel (100 hectare) van het Ellersinghuizerveld klaar. Nu is ook de resterende 165 hectare ingericht. Het Ellersinghuizerveld maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Ongeveer 40 hectare van het gebied komt in beheer bij twee particuliere grondeigenaren. Natuurmonumenten gaat de rest van het gebied beheren, in afstemming met Waterschap Hunze en Aa’s. Gedeputeerde Henk Staghouwer: “Geweldig om te zien dat we hier voortvarend natuur kunnen ontwikkelen door goede samenwerking tussen boeren, natuurbeheerders en het waterschap. In Westerwolde ligt inmiddels een natuurgebied ter grootte van 1500 hectare”.

Aantrekkelijk voor dopheide, kraanvogel en grauwe klauwier

De grond in het gebied is afgegraven zodat het voedselarmer wordt. Hierdoor onstaat een nat natuurgebied dat aantrekkelijk wordt voor planten en dieren zoals dopheide, zonnedauw, kraanvogel en grauwe klauwier. De vrijkomende grond is gebruikt om nabij gelegen essen op te hogen. Bij het Liefstinghsbroek is jong bos aangeplant om het gebied robuuster te maken.

Nieuw wandelpad

De parkeerplaats bij Gasterij Natuurlijk Smeerling (voorheen Smeerlings Theehuys) is verplaatst. De nieuwe parkeerplek ligt nu verder van de doorgaande weg en is hierdoor minder prominent aanwezig in het landschap. Er is een basis gelegd voor een wandelpad van de nieuwe parkeerlocatie naar het Metbroekbos. De komende tijd wordt het pad ook geschikt gemaakt voor minder-validen. Momenteel wordt bekeken of er ook een uitzicht/beleefpunt in het gebied kan komen.

Ruimte voor recreatie en verbetering landbouwstructuur

In de afgelopen jaren zijn al veel werkzaamheden gerealiseerd voor het landschap, de natuur en de landbouw in het Ruiten Aa gebied. Op sommige plekken kronkelt de beek weer. Diverse terreinen zijn geplagd en natter gemaakt zodat flora en fauna de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Door de natuurgebieden met elkaar te verbinden wordt versnippering voorkomen. Hierdoor kunnen planten en dieren beter overleven.

Ook zijn er recreatie-projecten uitgevoerd waarvan vooral het lokale bedrijfsleven heeft geprofiteerd. Tegelijkertijd heeft de landbouw zich ontwikkeld door verbetering van de landbouwstructuur via kavelruil. In Westerwolde is sinds 1991 al 1500 hectare natuurgebied ingericht. Tot 2018 wordt nog eens 1000 hectare ingericht. Dan is het complete deel van het Natuurnetwerk Nederland in Westerwolde afgerond.

Gebiedscommissie Westerwolde

De gebiedscommissie Westerwolde bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord, Stichting Promotie Westerwolde en de gemeenten Vlagtwedde, Bellingwedde en Stadskanaal. Het projectmanagement is in handen van Dienst Landelijk Gebied.

De inrichting van het tweede deel van het Ellersinghuizerveld kostte 1,3 miljoen euro. Het geld kwam van de provincie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s en Natuurmonumenten. Het project is medegefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling ‘Europa investeert in zijn platteland’.

Geen beschrijving

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260