Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Unieke landschappen Westerwolde beschreven in landschapsbiografie

donderdag 05 december 2019

Gedurende een periode van twee jaar maakt een keur aan professionals en vrijwilligers een nieuw standaardwerk over verleden, heden en toekomst van het gevarieerde en rijk gelaagde landschap Westerwolde.

Wat is een landschapsbiografie?

Een landschapsbiografie is een wetenschappelijk verantwoord, toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd verhaal over de ontstaansgeschiedenis, kwaliteiten en toekomstmogelijkheden van het landschap in een regio. Dit veelzijdige verhaal wordt in een fraai boek vastgelegd, maar biedt ook ruime mogelijkheden voor allerhande digitale toepassingen, gericht op specifieke doelen en doelgroepen (educatie, toerisme, natuur- en landschapsbeheer, erfgoedzorg, waterbeheer, cultureel ondernemen). Een biografie van een landschap is tegelijkertijd ook een biografie van mensen. Tientallen generaties bewoners, maar ook voorbijgangers en buitenstaanders, hebben het landschap in de loop der eeuwen gemaakt tot dat wat het nu is, en doen dat ook nu en in de toekomst. Een nadrukkelijk doel van de landschapsbiografie van Westerwolde is om die mensen voor het voetlicht te halen. Om die reden zal veel aandacht worden besteed aan hun leven, hun drijfveren, hun activiteiten en hun zichtbare sporen in het huidige landschap.     

meandering Ruiten Aa

Foto: gemeente Westerwolde

Het landschap

Westerwolde kent namelijk een grote variatie aan bijzondere cultuurlandschappen: van het unieke kloosterlandschap van Ter Apel in het zuiden, het nog zeer goed bewaard gebleven esdorpenlandschap langs de Ruiten Aa met zijn oude nederzettingen, essen, heidevelden en beekdalen, de historische verdedigingslinie rond Bourtange en Oudeschans tot aan de weidse veenontginningslandschappen bij Vriescheloo en Bellingwolde. Weinig streken in Noord-Nederland hebben zoveel bijzondere cultuurhistorische relicten en een zo rijk gelaagde geschiedenis met tal van bijzondere historische verhalen.  Door de verschillende grondsoorten heeft Westerwolde een sterk gevarieerde agrarische geschiedenis die tot op heden bepalend is voor het landelijk gebied. Ook de waterstaatkundige geschiedenis van Westerwolde heeft een eigen gezicht. Daarnaast is de streek ook rijk aan allerlei soorten natuur: in de beekdalen van Runde, Ruiten Aa, Mussel Aa en Westerwoldse Aa, in de bossen en heidevelden, maar ook in het boerenlandschap met zijn talrijke houtwallen, singels, akkerflora en bosjes. Juist de in eeuwen gegroeide intensieve verbinding tussen natuur en cultuur maken dit gebied zo belangrijk en veelzijdig.

Samenwerkingsproject

De landschapsbiografie is een project van de gemeente Westerwolde, waarbij nauw wordt samengewerkt met het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat om een zogenaamd ‘schrijverscollectief’; verschillende specialisten leveren bijdragen op hun terrein.

Partners

De biografie wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Stichting Gebroeders Hessefonds, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Groninger Landschap, Gemeente Stadskanaal, Waterschap Hunze en Aa’s, Stichting Monumenten Westerwolde en de gemeente Westerwolde. De Historische Vereniging Westerwolde en tal van particulieren leveren inhoudelijke bijdragen.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260