Inrichting EHS Westerwolde

tekengrootte: -+

 

Meer nieuws

  • overzicht nieuwsberichten
  • overzicht nieuwsbrieven

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nieuwsbericht

Werkzaamheden van Staatsbosbeheer in Westerwolde

woensdag 05 oktober 2016

Staatsbosbeheer start komend najaar met boswerkzaamheden in Jipsingboertange, Vledderbos, Sellingen en Ter Borg. Op diverse locaties langs de Ruiten Aa worden bomen gekapt om ruimte te maken voor de beek. In Jipsingboertange en in het Vledderbos vindt bosonderhoud  plaats. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt een aantal maanden in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn. Na afloop van de werkzaamheden worden de paden zo snel mogelijk hersteld.  

Van krom naar recht naar krom

Tot begin vorige eeuw kronkelde de Ruiten Aa nog door Westerwolde. Daarna werd de beek gekanaliseerd. Zo kon het water veel sneller naar zee stromen. Nu wordt in het project Inrichting EHS Westerwolde gewerkt aan het herstel van de beeklopen. Om ruimte te maken voor de kronkelende beek moeten er bomen worden gekapt.  Op een aantal plekken een heel bosvak. De werkzaamheden vinden op verschillende locaties langs de Ruiten Aa plaats, vanaf de Renneborgweg tot aan de Poststruikenweg.

Geen beschrijving

In groen staat op de kaart aangegeven waar gedund en/of gesnoeid wordt, in rood staan de percelen aangegeven waar gekapt wordt.

Duurzaam bosbeheer

Naast de inrichtingswerkzaamheden rondom de Ruiten Aa, vindt er ook het reguliere bosonderhoud plaats. In Jipsingboertange wordt gedund; er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om verder te groeien . In het Vledderbos worden dunningspaden aangelegd in een deel van het bos. De keuze welke bomen blijven staan en welke worden weggehaald is een vak op zich. Rechte bomen zijn bijvoorbeeld het meest geschikt om planken van te zagen (kwaliteitshout). Uitgangspunt is dat ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof kunnen blijven gebruiken. Bos blijft bos. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.  

Boswerkzaamheden

Wij zijn jaarrond aan het werk in het bos. Van het zetten van stippen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden zijn door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld. Het herstelwerk wordt gedaan zodra het werk klaar is en in een periode dat de paden goed droog zijn.  

Zorgvuldig vakmanschap

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer, boswachter Jelka Vale, 0653767456.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260