tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Gebiedscommissie Westerwolde

Op 1 april 2011 heeft de provincie Groningen een gebiedscommissie in Westerwolde ingesteld om het werk voort te zetten van de herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën. De belangrijkste opdracht van de gebiedscommissie is de afronding van het Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS) in Westerwolde.

Gebiedscommissie december 2015

(De gebiedscommissie december 2015, vlnr: H. Wolf, R. van der Wal, B. Huizing, L. Kompier, A. de Haan, G. Brongers, W. Koeneman, S. Lok, H. Ribberink).

   

      

Opdracht

Deze opdracht behelst met name :

  • herstel van het natuurlijk karakter van de beeksystemen in Westerwolde
  • de ecologische kwaliteit van beken verbeteren
  • versterking van het cultuurhistorisch landschap
  • versterking van recreatie en toerisme
  • waterberging in de beekdalen vergroten
  • landbouwstructuurverbetering rondom de begrensde EHS-gebieden
  • inrichtingsplannen opstellen en uitvoeren per deelgebied in het EHS-gebied
  • financieringsvoorstellen uitwerken per deelgebied
  • het creëren van draagvlak in het gebied voor de inrichtingsplannen

De voortgang van de projecten kunt u zien op de projectenkaart.

Gebiedscommissie

Samenstelling gebiedscommissie Westerwolde (vanaf september 2015) :

mevrouw L. A. M. Kompier    

burgemeester van de gemeente Vlagtwedde

 voorzitter

de heer B. Huizing

wethouder van de gemeente Bellingwedde

mevrouw G. Brongers

wethouder van de gemeente Stadskanaal

de heer S. Lok

wethouder van de gemeente Vlagtwedde

de heer W. Koeneman

lid dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's

de heer A. de Haan

voorzitter Land- en Tuinbouworganisatie Noord,

namens de landbouw

de heer R. van der Wal

provinciehoofd bij Staatsbosbeheer Groningen

de heer W. Alblas

directeur Natuurmonumenten Noord

de heer H. Wolf

mevrouw S. La Brijn

adviseur namens de provincie Groningen

adviseur namens het gebiedsfonds, Cittaslow  

de heer H. Ribberink

Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied)

 secretaris

© 2007 - Projectgroep EHS Westerwolde
Laatste update: 04-08-2017

Contactgegevens

Tel.: 0592 - 365260

E-mail: info@prolander.nl