tekengrootte: -+

Welkom

Wie door het Oost-Groningse Westerwolde loopt of rijdt, raakt als vanzelf onder de indruk van het beekdal van de Ruiten Aa. Een mooi gebied, dat in de komende jaren alleen nog maar mooier gaat worden. Want er staat veel te gebeuren. 
De gebiedscommissie Westerwolde is bezig een groot aantal gebieden rondom de Ruiten Aa, en ook de beek zelf, ingrijpend te veranderen. Het beekdal wordt kronkeliger, natter, kleurrijker, gevarieerder, unieker!

En dat biedt kansen. We gaan dat wat er al is aan waardevolle archeologische en cultuurhistorische schatten, beschermen of opnieuw zichtbaar maken. De waterhuishouding wordt zo aangepast dat flora en fauna volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Recreatie krijgt een nieuwe impuls en daar profiteert ook het lokale bedrijfsleven van. Tegelijkertijd blijft er oog en plek voor de landbouw die al eeuwenlang karakteristiek is voor de streek.

We blijven graag met u in gesprek

Deze website vertelt u van alles over het project. Zo kunt u hier lezen hoe het grote plan eruit ziet, maar ook wat de plannen voor de deelprojecten zijn. U ziet wat er de afgelopen jaren al is ontwikkeld. En u kunt in woord en beeld volgen wat er op dit moment in het gebied gebeurt, welke werkzaamheden er nu in uitvoering zijn.  

Tot slot nodigen we u uit om al uw vragen, suggesties of kritische noten met ons te delen. Neem contact op. Want de kracht van dit gehele herinrichtingsproject zit in het feit dat we er nu samen voor staan, zodat we er straks samen van kunnen genieten! U kunt ons ook volgen via twitter, @GC_Westerwolde.

Bijdragende partijen

De verschillende projecten worden o.a. mogelijk gemaakt door een bijdragen van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)  en het Waddenfonds

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260