tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Documenten

Inrichtingsplan

De inrichting van het Natuur Netwerk Nederland in het gebied van Westerwolde (voorheen de Ecologische Hoofdstructuur)  beslaat een gebied dat begint onder Ter Apel in het zuiden van Oost-Groningen, en 30 kilometer noordwaarts eindigt, ter hoogte van Blijham. In totaal gaat het om circa 2500 hectare grond, allemaal gelegen rond, of in het beekdal van de Ruiten Aa.

Het project is gestart in 1991, met de herinrichting van het Eemboerveld, nabij Smeerling. Twee jaar later werd een hermeanderingsproject ter hoogte van Wollinghuizen voltooid. In de jaren daarna is veel tijd en energie gestoken in verwerving van gronden en het voorbereiden van de volgende stappen. In 2005 ging opnieuw de schop in de grond, ditmaal bij Breedwisch en Ter Borg.

Tegelijkertijd werd het plan uitgewerkt voor nog eens negen deelprojecten. Op basis van de beschikbare gronden zijn projecten een voor een voorbereid en uitgevoerd. In 2015 werd het project Ter Wupping afgerond en was het project Ter Apel Noord in uitvoering. Als laatste volgt nog het project Renneborg - Ter Walslage. Het streven is dat dit project in 2018 gereed is en daarmee is de complete herinrichting een feit.

Wilt u meer informatie over de doelstellingen, betrokken partijen en de accenten in de uitwerking van het plan (natuur, water, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, archeologie)? Voor de echte 'die hards' hebben we ook nog het totale inrichtingsplan EHS Westerwolde (sept 2002) beschikbaar, de Maatregelenplankaart (2005) en de Kaart van het uitvoeringsplan (apr 2011).

Een goed totaaloverzicht (op kaart) van het gebied en alle verschillende deelprojecten vindt u op de projectenkaart.

© 2007 - Projectgroep EHS Westerwolde
Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

Tel.: 0592 - 365260

E-mail: info@prolander.nl