tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 
 

Idee? Meedenken? Mail: info@ruitenaa.nl 

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Idee? Plan? Meedenken?

In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat veel mensen zich betrokken voelen bij wat er in dit gebied gebeurt. Op bijeenkomsten ontmoeten we buurtbewoners, maar ook andere geïnteresseerden met vragen die hen bezighouden, maar ook met heel goede ideeën. Daar gaan we dan over in gesprek en voordat je het weet is er een initiatief ontstaan.

Initiatieven aan de randen van de EHS Westerwolde

Met de inrichtingsplannen zal het beekdal van de Ruiten Aa ingrijpend veranderen. Zoveel aandacht voor de natuur… Mooi hoor, maar is er ook aandacht voor de directe omgeving van mensen die er soms al jarenlang wonen, denkt u wellicht? En hebben ze er zelf nog iets over te vertellen?

U bent deskundig! Denk en werk mee

Als het aan de projectgroep ligt, wel! Het zou fantastisch zijn als we de inrichting van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) gelijk op kunnen laten gaan met de inrichting van de woon- en leefomgeving langs de randen van de EHS. We roepen daarom bewoners, lokale ondernemers en publieke instanties op om met ons om tafel te gaan zitten. Samen met u willen we plannen ontwikkelen voor verbetering en herstel van uw woon-, werk- en leefomgeving. 

Wij denken dan bijvoorbeeld aan dorpsommetjes, aanleg van recreatieve voorzieningen, herstel van biotopen voor plant en dier, herstel van cultuurhistorische objecten en herstel van streekeigen beplantingen in de gehuchten. Maar dat zijn maar een paar suggesties van onze kant, we gaan er vanuit dat u met meer, en betere ideeën komt. Want tenslotte bent u de deskundige in uw eigen leefomgeving!

Meedenken? Of heeft u al een idee? Neem contact op!

We staan open voor alle goede initiatieven en ideeën. Een plan dat daadwerkelijk tot uitvoering komt, moet wel voldoen aan bepaalde criteria, zoals:

  • bevordering van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat
  • vergroting van de toeristische en recreatieve potenties
  • behoud en versterking van de streekidentiteit
  • stimulering van de zorg voor de omgeving door de bewoners
  • ruimte biedend aan kenmerkende plant- en diersoorten in het cultuurlandschap.

Heeft u een idee of plan, of wilt u met anderen meedenken? Laat het ons weten. Wij brengen u dan in contact met Landschapsbeheer Groningen, dat dit soort initiatieven begeleidt.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260