tekengrootte: -+

Nu in uitvoering

Het Project Renneborg - Ter Walslage

De uitvoering is gestart januari 2019. Dit is het laatste project. Meer informatie staat hier.

Het Project Renneborg - Ter Walslage

De uitvoering is gestart januari 2019. Dit is het laatste project. Meer informatie staat hier.

Uitgevoerde deelprojecten

Ellersinghuizerveld, fase 2

Het Ellersinghuizerveld omvat ruwweg het gebied tussen Wollinghuizen en Smeerling. Fase 2 bestaat uit twee delen, het noordelijke deel en het zuidelijke deel bij het Lieftinghsbroek. Het project sluit aan op Ellersinghuizerveld, fase 1, gelegen tussen deelgebieden van fase 2 en het deelproject Smeerling.

Geen beschrijving

De werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden zijn het afgraven van de bovengrond, het uitgraven van oude slenken, het dempen van sloten en op sommige plaatsen wordt de grond opgebracht. Daardoor ontstaat een grote variatie aan bodemtypen. Een van de doelen van het plan is dat natte heide vegetaties zich weer kunnen ontwikkelen. In het zuidelijke deel bij het Lieftinghsbroek komt er een boszone tegen het bos aan, een slenk aan de westzijde van het gebied en er worden nieuwe houtwallen aangelegd aan de zuidoostzijde. De vrijkomende grond wordt gebruikt voor het afdekken van omliggende essen. Daarmee worden de archeologische waarden van de essen beschermd.

Inrichtingsschets noordelijke deel

De aannemer is in het najaar van 2012 gestart met de werkzaamheden en het werk is eind 2013 afgerond.  Natuurmonumenten en twee particuliere natuurbeheerders beheren het gebied. Ga eens kijken en u zult zien dat er veel veranderd is in het gebied! Geen tijd? Volg de voortgang via de nieuwsberichten op deze site. Daarnaast kunt u ook terecht in de fotogalerij voor impressies van dit deelproject en de eerder uitgevoerde deelprojecten.

Starthandeling Ellersinghuizerveld december 2013

Traject Hoorndermeeden - De Gaast

In de winter 2008/2009 is de aannemer gestart met de hermeandering van de Westerwoldsche Aa in het gebied “De Gaast” tussen Blijham en Vriescheloo. Een ingrijpende verandering. In de Hoorndermeeden is een wandelbruggetje aangelegd; een “hoogholtje”. Dit bruggetje maakt meer variaties in wandelingen mogelijk. Gelijk met de inrichtingswerken voor de natuur en recreatie zijn ook de dijken langs de Westerwoldsche Aa verbeterd. Zo is ook de veiligheid weer voor lange tijd gegarandeerd. De herinrichting van het gebied is in de winter 2010/2011 voltooid.

Ga eens kijken en u zult zien dat er veel veranderd is in het gebied! Geen tijd? Bekijk het verhaal met foto’s van het werk.  Daarnaast kunt u ook terecht in de fotogalerij voor impressies van dit deelproject en de eerder uitgevoerde projecten.

Geen beschrijving


Wessinghuizen

In dezelfde tijd heeft de aannemer in Wessinghuizen bosjes en singels aangeplant en wandelpaden aangelegd. De boompjes en struiken zijn nu nog klein, maar let op: ze zullen het landschap van morgen een heel ander aanzicht geven. Ga eens kijken bij de Kempkebosweg. Neem een voorproefje en bekijk het beeldverhaal. Meer foto’s van de boomfeestdag 2010 staan in de fotogalerij.

© 2007 - Projectgroep EHS Westerwolde
Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

Tel.: 0592 - 365260

E-mail: info@prolander.nl