tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 

Organisatie

Organisatie

Het plan voor de herinrichting EHS Westerwolde is (mede) mogelijk gemaakt door:

Hunze en aas  Waterschap Hunze en Aa'sStaatsbosbeheer        StaatsbosbeheerNatuurmonumenten       Natuurmonumenten
Groningen        Provincie GroningenRACM Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Geen beschrijving    Gemeente Westerwolde

  Stadskanaal
Gemeente Stadskanaal
Geen beschrijving    Prolander


     

Hoe zit de organisatie in elkaar?

Binnen de projectgroep wordt geprobeerd optimaal gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. Wilt u weten hoe de organisatie in elkaar zit, hoe de verdeling van taken en bevoegdheden is? Het organogram met toelichting geeft u hiervan een indruk.


Projectgroep

Een aantal organisaties is ook vertegenwoordigd in de projectgroep EHS Westerwolde. Deze is verantwoordelijk voor uitwerking van het plan en uitvoering van de verschillende deelprojecten. Dat gebeurt niet alleen achter de vergadertafel, maar ook veel op locatie, in het veld.

Uitdaging

De uitdaging ligt in het zorgvuldig en creatief inspelen op de tegengestelde belangen en inrichtingswensen vanuit natuur, particulier natuurbeheer, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, archeologie en waterberging. Verschillende werkgroepen werken deze thema’s verder uit.

Bij de besteksvoorbereiding werken we met schetssessies. Dit is een ontwerpatelier waar alle betrokken partijen enthousiast aan meewerken, met als gevolg een snelle ontwerpslag én een grote betrokkenheid bij de leden van de projectgroep. Door in een vroeg stadium in te zetten op samenwerking en teamvorming, zijn partijen met tegengestelde belangen eerder bereid water bij de wijn te doen. Voor de Ruiten Aa levert het goede resultaten op.

© 2007 - Projectgroep EHS Westerwolde
Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

Tel.: 0592 - 365260

E-mail: info@prolander.nl