tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 
 

We hebben ons best gedaan om dit verhaal zo goed mogelijk op te schrijven.
Ziet u echter een foutje, of weet u een belangrijke of leuke aanvulling, mail die dan naar info@ruitenaa.nl

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Nu in uitvoering


Traject Hoorndermeeden - De Gaast

Vooraf: dit verhaal leidt u langs het deelproject dat in dit jaar in uitvoering is: Het traject Hoorndermeeden - De Gaast. Het begint bij Wedde en eindigt ter hoogte van de splitsing Westerwoldsche Aa / Veendiep. In dit traject spreken we over de Westerwoldsche Aa. Met fotobeelden beschrijven we de diverse werkzaamheden. De locatie van het deelproject is te vinden op de overzichtskaart van de deelprojecten.

1. Er is veel veranderd

In de winter 2008/2009 is gestart met de hermeandering van de Westerwoldsche Aa in het gebied “De Gaast” tussen Blijham en Vriescheloo. Een ingrijpende verandering. In de Hoorndermeeden is een wandelbruggetje aangelegd. Gelijk met de inrichtingswerken voor de natuur en recreatie zijn ook de dijken langs de Westerwoldsche Aa verbeterd. Het werk is in de winter 2010/2011 afgerond. Ga eens kijken en u zult zien dat er veel veranderd is in het gebied!

Geen beschrijving

2. Westerwoldsche Aa ruimer dan oorspronkelijk

In de tijd van de beeknormalisatie moesten beken zo recht mogelijk gemaakt worden. Ook als er dwars door een zandrug heen gegraven moest worden. In de huidige tijd spelen we juist zo veel mogelijk in op bodem- en hoogteverschillen en herstellen we oude structuren. Bij het herstel van de Westerwoldse Aa moest daarnaast de bevaarbaarheid in stand blijven en mocht er geen flessenhals ontstaan in verband met de waterafvoer. Daarom is deze meander ruimer uitgevoerd dan de oorspronkelijke situatie.

Vroeger werden de naastliggende weidegebieden (=”meeden”) bemalen voor de landbouw. Nu dit natuur is, is dat niet meer nodig. Daarom zijn de gemalen verwijderd en veel sloten gedempt.

De meeden behouden hun functie voor waterberging in perioden van hoog water.

Geen beschrijving

Geen beschrijving

Geen beschrijving

Vissers van de Hengelsportfederatie hebben geholpen bij de verhuizing van de vissen van de gedempte naar de meanderende Westerwoldse Aa.

Geen beschrijving

Geen beschrijving

3. Natuur vergt flexibele aannemer

Ook het uitwateringskanaal van het gemaal Vriescheloo is inmiddels een meander. Hier vergde de natuur extra flexibiliteit van de aannemer. Oeverzwaluwen nestelden in de steile oevers die tijdelijk droog lagen. Het werk werd stil gelegd tot na de broedtijd.

Geen beschrijving

Geen beschrijving


4. Werk met werk maken

Op sommige plaatsen waren de kaden langs het nieuwe natuurgebied teveel gezakt. Deze zijn weer op hoogte gebracht. Het grondwerk van de natuurinrichting is gecombineerd met het grondwerk voor de kaden. Zo is ook de veiligheid in de aangrenzende polders weer voor lange tijd gegarandeerd.

Kaden worden weer op hoogte gebracht

Geen beschrijving


5. Hoogholtje nodigt uit tot nieuwe wandelroutes

Een lang gekoesterde wens van de bewoners is in vervulling gegaan: Een hoogholtje in de Hoorndermeeden/Weddermeeden. Deze brug over de Westerwoldsche Aa nodigt uit tot nieuwe wandelingen. Het is een hoge brug geworden zodat plezierboten tot in het haventje van Wedde kunnen komen.

Geen beschrijving


6. Bijzondere vegetatie door verschraling

Door jarenlang speciaal onderhoud van Staatsbosbeheer (verschraling door maaien en afvoeren) zijn in enkele destijds dichtgeschoven meanders in de Hoorndermeeden/Weddermeeden bijzondere vegetaties ontstaan: zeggenvegetaties. Zeggen zijn grasachtige planten die hele voedselarme omstandigheden nodig hebben. Daarom zijn ze tegenwoordig zeldzaam. Het wel of niet herstellen van deze meanders was dan ook een punt van discussie. De verschraling krijgt nu op meer plaatsen een kans door het afgraven van perceeldelen naast de meanders die in de tijd van de normalisatie met grond waren opgevuld.

Nieuw stuk verschraling

Geen beschrijving

Zeggenvegetatie in de Hoornder-/Weddermeeden

Geen beschrijving


7. Bevorderen van kwel

Door enkele naastgelegen sloten te dempen ontstaat kwel in de laaggelegen percelen. Dit is grondwater dat naar boven komt. Kwel is nodig voor de ontwikkeling van bovengenoemde zeggenvegetaties.

Geen beschrijving

Terug

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260