tekengrootte: -+

 

Zoeken:

 
 
 

Mogen we u interviewen?
Neem contact met ons op!
Per e-mail: info@prolander.nl
Of telefonisch:
06 - 52401189

Aanmelden nieuwsbrief

 
 

Wat vindt u ervan?

De organisaties en mensen die bij dit project betrokken zijn, zijn ervan overtuigd dat deze veranderingen veel positiefs opleveren, voor zowel de flora en fauna, als de cultuurhistorie, het toerisme en de mens. Maar uiteindelijk gaat het erom wat u ervan vindt, als bewoner, werknemer, ondernemer of bezoeker van Westerwolde. In deze rubriek brengen we dat in beeld. We interviewen mensen uit de streek, die hun directe woon- en werkomgeving zien veranderen. Of een bezoeker die geheel onbevangen 'binnenkomt', en een indruk krijgt.

Ambitie om burger en natuur bij elkaar te brengen zet veel in beweging

In het deelgebied Wessinghuizen van de EHS Westerwolde is een bijzondere partij nauw betrokken bij de inrichting. Het is de Boermarke Essen en Aa’s, die in 2004 naar aanleiding van de EHS-plannen is opgericht en is samengesteld uit boeren en burgers uit Veele, Wessinghuizen en Höfte. Secretaris is Jan Willem Kok, die samen met zijn vrouw Birgit bovendien een overeenkomst voor particulier natuurbeheer op kleine schaal is aangegaan. (lees het volledige interview)

Maatschap Hesse heeft natuurbeheer goed in de vingers

Geen beschrijving

In het gehucht Harpel nabij Vlagtwedde is het gemengd bedrijf van vader Aike en zoon Gert Hesse gevestigd. Verspreid over het gebied vanaf Ter Apel tot en met Smeerling zijn zij actief in de EHS Westerwolde. Op de flanken van de Ruiten Aa grazen hun Charolais-koeien en verbouwen ze biologische granen conform de ecologische normen van Skal, op de oevers dragen ze zorg voor het maaiwerk. (lees het volledige interview)


Boerderij Sterenborg van akkerbouw naar natuurbeheer

In november 2009 vond onder leiding van DLG de schetsschuit voor het deeltracé Ter Wupping van de EHS Westerwolde plaats. Een prominente rol was daarbij weggelegd voor de familie Sterenborg. Een aanzienlijk deel van het in te richten gebied overlapt namelijk Sterenborgse gronden. Na een eeuwenlange traditie van akkerbouw en veehouderij op de betreffende percelen, oriënteert de elfde generatie van het Westerwoldse geslacht zich nu op de mogelijkheden en haalbaarheid van particulier natuurbeheer. (lees het volledige interview)

Albert Schuring: de EHS is een verrijking voor natuur en landbouw

De Ecologische Hoofdstructuur vindt akkerbouwer Albert een goede zaak. “Ik zie het als een verrijking voor zowel de natuur als de landbouw. De percelen van landbouwers in de EHS hebben doorgaans niet een ideale vorm, ze zijn omgeven door bosranden, ze hebben lage en hoge delen en de ontsluiting is niet optimaal. Dankzij de EHS worden we in staat gesteld om deze percelen te ruilen tegen aanvaardbare percelen buiten de EHS. En doordat de landbouw uit het EHS gebied verdwenen is, wordt de natuurwaarde van het gebied verhoogd." (lees het volledige interview)landbouwer bertus de ruiter aan de keukentafel

Landbouwer in de EHS: wat te doen?

 Bertus de Ruiter, “Het heeft erg lang geduurd voordat er een oplossing kwam voor de uitruil van onze EHS-gronden. Na 15 jaar afwegen zal bij sommige mensen vast het beeld zijn ontstaan van: ‘Die boer wil niks’.
Die boer wilde best wat! Echter bij alle onderzochte alternatieven zou ik
er zakelijk gezien op achteruit gaan.” (lees het volledige interview)

Vertel uw verhaal!

Bent u zo iemand? Of kent u iemand die hier iets over wil zeggen, enthousiast of kritisch? Of iemand die veel weet over een bepaald aspect van het landschap? Iemand die een bijzonder initiatief heeft ontwikkeld? Dan komen we graag bij u langs om u te interviewen. Het liefst gaan we dan met u naar de plek waar u iets over wilt vertellen.

Neem dan contact op met de redactie: info@prolander.nl.  Bellen mag ook: 06 - 52401189. U krijgt dan iemand van de afdeling communicatie van Prolander (voorheen Dienst Landelijk Gebied) aan de telefoon.

Projectgroep EHS Westerwolde

Laatste update: 06-01-2020

Contactgegevens

E-mail: info@prolander.nl

Tel.: 0592 - 365260